Wie is Wim

CV Afbeelding Wim

Wie ben ik

Ik ben een enthousiaste verbinder. Een bruggenbouwer. Een mensen-mens. Samen creëren vanuit elkaars kwaliteiten. Deze naar boven halen en verbinden binnen een project/team/organisatie. Daar ben ik op zijn sterkst.

Met een weg- en waterbouwkundige achtergrond, mijn muzikale kwaliteiten, organisatorische ontwikkelingen/processen (o.a. ISO9001/14001/HKZ/CO2-Prestatieladder) en met de coachingsopleidingen (Co-Active coaching en Organizational, Relationship Systems Coaching) kan ik wel stellen dat ik me in verschillende werkvelden op mijn plek voel.

Ik hou er niet van om in een hokje geplaatst te worden. Ik ben gewoon Wim.

 

Waar ben ik trots op

Ik ben trots op hoe ik tot nu toe tijdens de reis van mijn leven keuzes heb gemaakt om er het beste van te maken. En vooral ook te leren van deze keuzes en dan ook regelmatig bij te sturen met een blik op de stip aan de horizon. Maar vooral genieten en leren van wat er onderweg allemaal aan mooie dingen op je pad komen. Een leven lang leren dus……

Belangrijke momenten in mijn leven

Op privé gebied heb ik flink wat tegenslagen te verwerken gehad, en toch blijf ik positief, vanuit de overtuiging dat ik er sterker van wordt en er altijd weer licht aan het eind van de tunnel is.

Met name het moment dat ik, na een lang en intensief leertraject, begin 2015 gecertificeerd ben als Organisatie-Relatie-Systeem-Coach (ORSC). Dat heeft een belangrijke wending in mijn leven gebracht en richt mij nog meer op mijn passie en verlangen om met relaties te werken.

Ik wil een bijdrage leveren aan mooie samenwerkingsverbanden. Of dat nu de samenwerking met je zelf, met je levenspartner, in een vereniging of in een organisatie is, maakt voor mij geen verschil. Al je activiteiten zijn met elkaar verbonden, dus wanneer je werkt aan je relatie op één vlak dan heeft dat weer gevolgen op andere.

Ik wens werkend Nederland toe, …

… dat we van elkaars kwaliteiten gebruik mogen maken, waarbij we allemaal een rol vervullen, waaruit we energie kunnen putten om te worden wie we zijn. En dat is meer dan de rol die je vervult. Hoe zou het zijn als je al jouw passie, kennis en ervaring mag inbrengen? Binnen je gezin, je familie, de gemeenschap, vereniging of organisatie?