Waarderend Auditen

Waar het bij een reguliere audit vaak gaat om een rol als controleur, vraagt het bij een waarderende audit om een open blik en een meer stimulerende rol van de auditor. Het speerpunt van een waarderende benadering, is het richten van de aandacht op datgene wat positief is en waar oplossingen al aanwezig zijn. Door te vragen naar positieve excellente ‘afwijkingen’ en die samen te onderzoeken laat je de auditees zo zelf oplossingen vinden. Wellicht kunnen die excellente afwijkingen de nieuwe norm worden! Dat is een krachtig uitgangspunt voor verbetering en verhoogt de kans op een proactieve houding van alle betrokkenen.

De kern van waarderend auditen wordt gevormd door het stellen van generatieve krachtige vragen en het laten herbeleven en delen van successen. Generatieve vragen brengen het beste in mensen naar boven. Verhalen over succesmomenten laten kracht en vitaliteit zien van mens en organisatie en zijn een bron van inspiratie en nieuwe ideeën.
Een goed uitgevoerde waarderende audit creëert gelijkwaardigheid, vertrouwen en openheid om vrijuit te spreken.

Door met deze positieve focus het perspectief van de auditee te verbreden, lever je als auditor een wezenlijke bijdrage aan het proces. En de auditee, die ervaart het meer als een prettig gesprek dan als een audit.

Training

De training bestaat uit de volgende delen; een 1-daagse training, reminders tussendoor met extra theorie en 1 dagdeel met een waarderende evaluatie.

1 Dag Training

Voor ervaren auditoren en kwaliteitsadviseurs die te maken hebben met auditen. Wij voegen aan hun kennis en ervaring een waarderend perspectief in het auditproces toe en vergroten daarmee hun focus op procesverbetering. Dit vormt een bewustwording en aanscherping van de basishouding van de auditor. Deze manier van contact maken vormt je nieuwe manier van naar de wereld kijken, want alles wat je aandacht geeft groeit. Een positieve houding brengt een positief gesprek tot stand dat resulteert in een betere performance.

  • Je leert de basis van Appreciative Inquiry
  • Je ontdekt de werking van deze positieve focus
  • Je ontdekt de kracht van positieve vragen en leert om deze zelf te formuleren
  • Je verkent en ervaart wat waarderend auditen betekent voor je houding en je rol als auditor
  • Je gaat oefenen met waarderende auditgesprekken en ervaart wat dit met jou en met jouw klant doet
  • Je leert hoe je als auditteam op een waarderende manier samenwerkt

Tussentijds Traject

In een periode van ca. 3 maanden, waarin de auditoren aan de slag gaan met de materie, krijgen ze extra perspectieven en oefeningen over Appreciative Inquiry aangereikt om de filosofie te ondersteunen en te versterken. Dit om te voorkomen dat een kunstje wordt dat op termijn aan kracht verliest. Het gaat hier immers om een positieve grondhouding.

½ - 1 Dag Waarderende Evaluatie

De waarderende evaluatie is erop gericht om van elkaar te leren en ervaringen te delen en onderzoeken. Focus hierbij is wat genereert energie, wat werkt, waar wil je meer van en hoe breng je dit verder.

Samen kijk je hoe deze nieuwe manier van auditen heeft uitgenodigd tot een open gesprek en hoe dit waarde heeft geleverd aan het proces. Wat leer je van elkaar en hoe laat je waarderende audits nog meer bijdragen?

Doel van dit dagdeel is:

  • om de filosofie van Appreciative Inquiry verder te verwerken in het DNA van het auditen en de gehele organisatie
  • verder te bouwen op de succesvolle verandering die al is ingezet
  • verder vergroten van de waarde van Appreciative Inquiry
  • dit dagdeel gaat dus veel verder dan een samenvatting van het trainingsmateriaal

Voorstel en offerte opvragen? Contact