Je eigen geluksmeter

Een vrijdag middag bij Seats2Meet in Eindhoven. Niet zomaar een vrijdag, maar de laatste vrijdag van de maand en dat betekent Social Friday. Een evenement bij Seats2Meet waarop iedereen die iets wil delen of vertellen het podium kan pakken om toehoorders te inspireren. Iedere maand een nieuw thema. Tijd voor mooie ontmoetingen, nieuwe inzichten en waardevolle kennis, zomaar gratis weggegeven door bevlogen kenniswerkers met een verhaal.

Deze keer tijd voor Geluk op het werk! Een middag waarop omzet, groei en winst een keer niet om voorrang strijden. Maar een moment  waar het geluk van de mens in de werkomgeving centraal wordt gezet.
Wat een belangstelling! Zo te zien is dit thema een schot in de roos. Kennelijk zijn we er allemaal van doordrongen dat geluk en zingeving nu onze aandacht nodig heeft.

Naast de vele andere ‘geluksbrengers’ ging ik met een onderzoek aan de slag over medewerkertevredenheid. Ons collectief is namelijk nieuwsgierig of je het thema geluk en tevredenheid op een andere manier kunt benaderen dan via traditionele vragenlijsten, opgesteld door buitenstaanders. Wij denken namelijk dat medewerkertevredenheidsonderzoeken te weinig aansluiten bij de beleving van de mensen zelf. Is het dan mogelijk om een proces en raamwerk te bouwen, waarin een organisatie samen met haar medewerkers in gesprek gaat en samen gaat kijken hoe een geluksmeter gebouwd kan worden? Vanuit de mensen zelf, met hun eigen woorden en zoals zij het zelf in beeld willen brengen? Zo ontstond op deze middag samen met de deelnemers een zoektocht naar de betekenis van de woorden geluk en tevredenheid. Vragen hierbij waren: Als je gelukkig bent in je werk wat zien we dan? Wat gebeurt er dan? Wat doe je dan? En waar merken we het aan als je gelukkig bent en goed in je vel zit?

Het werd een prachtige dialoog vol energie en bevlogenheid, waarbij de deelnemers tijdens het proces de verbinding maakten met geluk en tevredenheid en de woorden een waardevolle lading gaven. Van daaruit associeerde men verder over wat dat dan betekent voor het werkklimaat. Wat is er nodig om mensen in een werkomgeving gelukkig te maken? De deelnemers waren  het er unaniem over eens dat Vertrouwen hier een centrale rol in heeft. Vanuit de  genoemde waarden werden groepen zichtbaar. En zo ontstond er een  raamwerk, dat een mooie fundament kan vormen voor een volgende stap. Want het is fijn, als je dit vervolgens verder kan brengen naar concrete wensen voor je organisatie, voor de fysieke werkomgeving maar ook  voor de aansturing en leiderschap.

2016-03-25 15.57.51

Het uitvragen van de woorden geluk en tevredenheid in een waarderende dialoog blijkt een mooie aanpak te zijn om samen te komen tot een helder raamwerk. Het genereert energie en geeft de betrokkenen in dit proces eigenaarschap over hun eigen geluk op het werk. Dus ellenlange, door andere bedachte vragenlijsten mogen eens achterwege blijven.

De volgende concrete stap die je met je medewerkers maken kan, is het geluk zichtbaar en meetbaar maken, zodat zij zelf de vinger aan de pols kunnen houden en ook samen verdere wensen voor de inrichting van de organisatie kunnen formuleren. Een waardevol instrument dat zeker bijdraagt aan volwassen zelfsturing binnen organisaties. Meer weten, neem contact met me op via els@ai-collectiefzuid.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.